อัลบั้มภาพ " เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 "
          เทศบาลตำบลท่าชนะร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนในอำเภอท่าชนะ ร่วมกันเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 ภายใต้กรอบแนวคิด "ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ปัญหายาเสพติด" เทศบาลตำบลท่าชนะ