อัลบั้มภาพ "ประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561"
          เทศบาลตำบลและหน่วยงานต่างๆในอำเภอท่าชนะ และประชาชนในอำเภอท่าชนะ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมประเพณีวันเข้าพรรษาขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2561 ณ ปรัมหอนาฬิกา หน้าสถานีรถไฟท่าชนะ