อัลบั้มภาพ "โครงการแก้ไขปัญหาด้านการละเมิดสิทธิเด็กและสตรี"
          เทศบาลตำบล่ทาชนะ ได้จัดโครงการแก้ไขปัญหาด้านการละเมิดสิทธิเด็กและสตรี ประจำปี 2561 เพื่อให้ความรู้แก่เด็กและสตรีในเขตเทศบา