อัลบั้มภาพ "โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด"
          เทศบาลตำบล่ทาชนะ ได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2561 เพื่อให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล