อัลบั้มภาพ "โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต"
          เทศบาลตำบลท่าชนะ ได้เรียนเชิญ ดร.สมโชค บุญกำเนิด มาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้แก่สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าชนะ คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และลูกจ้าง เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนผู้ศุงอายุ เทศบาลตำบลท่าชะ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี