อัลบั้มภาพ "ประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2560 กิจกรรมเด่นๆเทศบาล"
          ประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2560 คณะผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลท่าชนะและหน่วยงานต่างๆ ในอำเภอท่าชนะ จัดกิจกรรมเพื่อสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีพุทธศักราช 2560 ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลท่าชนะ