อัลบั้มภาพ "กิจกรรมเข้าพรรษา ประจำปี 2560"
          ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลท่าชนะ และหน่วยงานต่างๆพร้อมกับประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมเข้าพรรษา ประจำปี 2560 ณ บริเวณหอนาฬิกา หลังสถานีรถไฟท่าชนะ