อัลบั้มภาพ "เดินขวบวนพาเหรด งานแข่งขันกรีฑา ประจำปี 2560"
          เทศบาลตำบลท่าชนะร่วมกิจกรรมเดินขบวนพาเหรด ในการแข่งขันกรีฑาอำเภอท่าชนะ ระหว่างวันที่ 25- 27 กรกฎาคม 2560