อัลบั้มภาพ "โครงการฝึกอบรมอาชีพ (หลักสูตรระยะสั้น)"
          เทศบาลตำบลท่าชนะ ได้จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพ (ระยะสั้้น) ระหว่างวันที่ 10-15 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลท่าชนะ