อัลบั้มภาพ "กิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2561"
          เทศบาลตำบลท่าชนะ ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2561 วัน อังคาร ที่ 24 เมษายน 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลท่าชนะ