อัลบั้มภาพ "ประเพณีชักพระ ประจำปี 2561"
          เทศบาลตำบลท่าชนะ ได้จัดกิจกรรมประเพณีชักพระ ประจำปี 2561 ในวันที่ 14-20 เมษายน 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลท่าชนะ