อัลบั้มภาพ "กิจกรรมบัณฑิตน้อย ประจำปี 2561"
          เทศบาลตำบลท่าชนะดำเนินการจัดกิจกรรมมอบวุฒิบัตรให้แก่บัณฑิตน้อย ในวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ อาคารอเนกปนะสงค์เทศบาลตำบลท่าชนะ