อัลบั้มภาพ "วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561"
          เทศบาลตำบลท่าชนะ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 ในวันเสาร์ ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลท่าชนะ