อัลบั้มภาพ ประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561
* อัลบั้ม *
ประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561
ประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 317 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 สิงหาคม 2561
โครงการแก้ไขปัญหาด้านการละเมิดสิทธิเด็กและสตรี
โครงการแก้ไขปัญหาด้านการละเมิดสิทธิเด็กและสตรี
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 35 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 สิงหาคม 2561
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 36 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 สิงหาคม 2561
เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561
เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 153 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 กรกฏาคม 2561
โครงการฝึกอบรมอาชีพ (หลักสูตรระยะสั้น)
โครงการฝึกอบรมอาชีพ (หลักสูตรระยะสั้น)
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 49 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 พฤษภาคม 2561

กิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2561
กิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2561
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 52 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 พฤษภาคม 2561
ประเพณีชักพระ ประจำปี 2561
ประเพณีชักพระ ประจำปี 2561
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 45 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 พฤษภาคม 2561
วันสงกรานต์ ประจำปี 2561
วันสงกรานต์ ประจำปี 2561
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 45 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 พฤษภาคม 2561
พิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ
พิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ "พระสุวรรณสุมงคล "
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 39 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 พฤษภาคม 2561
กิจกรรมบัณฑิตน้อย ประจำปี 2561
กิจกรรมบัณฑิตน้อย ประจำปี 2561
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 43 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 พฤษภาคม 2561

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 39 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 พฤษภาคม 2561
งานเลี้ยงปีใหม่ และพิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่
งานเลี้ยงปีใหม่ และพิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่
(จำนวน 26 รูป ชมแล้ว 83 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 มกราคม 2561
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปะจำปี 2561
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปะจำปี 2561
(จำนวน 28 รูป ชมแล้ว 66 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 มกราคม 2561
ประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2560 กิจกรรมเด่นๆเทศบาล
ประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2560 กิจกรรมเด่นๆเทศบาล
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 91 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 พฤศจิกายน 2560
กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย 100 ปี
กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย 100 ปี
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 49 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 ตุลาคม 2560

กิจกรรมการคัดเลือกคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชน อำเภอท่าชนะ
กิจกรรมการคัดเลือกคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชน อำเภอท่าชนะ
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 38 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 ตุลาคม 2560
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 12 สิงหาคม 2560
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 12 สิงหาคม 2560
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 51 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 สิงหาคม 2560
การจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พร
การจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พร
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 39 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 สิงหาคม 2560
เดินขวบวนพาเหรด งานแข่งขันกรีฑา ประจำปี 2560
เดินขวบวนพาเหรด งานแข่งขันกรีฑา ประจำปี 2560
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 42 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 สิงหาคม 2560
กิจกรรมเข้าพรรษา ประจำปี 2560
กิจกรรมเข้าพรรษา ประจำปี 2560
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 40 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 กรกฏาคม 2560