อัลบั้มภาพ กิจกรรม วันที่ 13 ตุลาคม 2561
* อัลบั้ม *
กิจกรรม วันที่ 13 ตุลาคม 2561
กิจกรรม วันที่ 13 ตุลาคม 2561
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 73 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
กิจกรรม วันที่ 23 ตุลาคม 2561
กิจกรรม วันที่ 23 ตุลาคม 2561
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 15 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561
ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561
(จำนวน 31 รูป ชมแล้ว 20 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
ประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561
ประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 516 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 สิงหาคม 2561
โครงการแก้ไขปัญหาด้านการละเมิดสิทธิเด็กและสตรี
โครงการแก้ไขปัญหาด้านการละเมิดสิทธิเด็กและสตรี
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 56 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 สิงหาคม 2561

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 57 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 สิงหาคม 2561
เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561
เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 177 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 กรกฏาคม 2561
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 29 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 มิถุนายน 2561
โครงการฝึกอบรมอาชีพ (หลักสูตรระยะสั้น)
โครงการฝึกอบรมอาชีพ (หลักสูตรระยะสั้น)
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 66 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 พฤษภาคม 2561
กิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2561
กิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2561
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 71 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ประเพณีชักพระ ประจำปี 2561
ประเพณีชักพระ ประจำปี 2561
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 63 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 พฤษภาคม 2561
วันสงกรานต์ ประจำปี 2561
วันสงกรานต์ ประจำปี 2561
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 62 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 พฤษภาคม 2561
พิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ
พิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ "พระสุวรรณสุมงคล "
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 57 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 พฤษภาคม 2561
กิจกรรมบัณฑิตน้อย ประจำปี 2561
กิจกรรมบัณฑิตน้อย ประจำปี 2561
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 61 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 พฤษภาคม 2561
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 58 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 พฤษภาคม 2561

งานเลี้ยงปีใหม่ และพิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่
งานเลี้ยงปีใหม่ และพิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่
(จำนวน 26 รูป ชมแล้ว 120 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 มกราคม 2561
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปะจำปี 2561
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปะจำปี 2561
(จำนวน 28 รูป ชมแล้ว 102 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 มกราคม 2561
ประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2560 กิจกรรมเด่นๆเทศบาล
ประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2560 กิจกรรมเด่นๆเทศบาล
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 111 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 พฤศจิกายน 2560
กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย 100 ปี
กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย 100 ปี
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 67 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 ตุลาคม 2560
กิจกรรมการคัดเลือกคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชน อำเภอท่าชนะ
กิจกรรมการคัดเลือกคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชน อำเภอท่าชนะ
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 62 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 ตุลาคม 2560