อัลบั้มภาพ กิจกรรม วันที่ 13 ตุลาคม 2561
* อัลบั้ม *
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 12 สิงหาคม 2560
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 12 สิงหาคม 2560
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 69 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 สิงหาคม 2560
การจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พร
การจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พร
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 53 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 สิงหาคม 2560
เดินขวบวนพาเหรด งานแข่งขันกรีฑา ประจำปี 2560
เดินขวบวนพาเหรด งานแข่งขันกรีฑา ประจำปี 2560
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 59 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 สิงหาคม 2560
กิจกรรมเข้าพรรษา ประจำปี 2560
กิจกรรมเข้าพรรษา ประจำปี 2560
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 52 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 กรกฏาคม 2560
กิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2560
กิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2560
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 39 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 มิถุนายน 2560

เทศบาลตำบลท่าชนะ จัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้ง
เทศบาลตำบลท่าชนะ จัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้ง
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 27 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 มิถุนายน 2560
เทศบาลตำบลท่าชนะได้จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2560
เทศบาลตำบลท่าชนะได้จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2560
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 27 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 เมษายน 2560
พิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
พิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 22 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 เมษายน 2560
ประชุมสภาเทศบาล
ประชุมสภาเทศบาล
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 24 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 มีนาคม 2560
ทำบุญตักบาตรวันปีใหม่ 2560
ทำบุญตักบาตรวันปีใหม่ 2560
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 24 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 มกราคม 2560

โครงการเฉลิมพระเกียรติ 14-16 ธันวาคม 2559
โครงการเฉลิมพระเกียรติ 14-16 ธันวาคม 2559
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 23 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 ธันวาคม 2559
พิธีทำบุญตักบาตร 5 ธันวาคม 2559
พิธีทำบุญตักบาตร 5 ธันวาคม 2559
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 27 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 ธันวาคม 2559
บันทึกเทปรายการโทรทัศน์
บันทึกเทปรายการโทรทัศน์
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 24 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 ธันวาคม 2559
การประชุมสภาเทศบาล สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 25 พฤศจิกายน
การประชุมสภาเทศบาล สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 25 พฤศจิกายน
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 24 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 ธันวาคม 2559
โครงการแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
โครงการแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
(จำนวน 27 รูป ชมแล้ว 82 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559

พิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร และ พิธีทำบุญตักบาตร
พิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร และ พิธีทำบุญตักบาตร
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 24 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 ตุลาคม 2559
วันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2559
วันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2559
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 27 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 ตุลาคม 2559
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 24 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 ตุลาคม 2559
ร่วมใจปลูกป่าจากเขาเพ-ลา สู่ มหานที
ร่วมใจปลูกป่าจากเขาเพ-ลา สู่ มหานที
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 27 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 สิงหาคม 2559
การประชุมสภาเทศบาล
การประชุมสภาเทศบาล
(จำนวน 19 รูป ชมแล้ว 23 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 สิงหาคม 2559
  <<  < [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ]  >  >>