อัลบั้มภาพ ประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561
* อัลบั้ม *
ประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559
ประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 14 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 กรกฏาคม 2559
เทศบาลตำบลท่าชนะในนามเจ้าภาพจัดการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวั
เทศบาลตำบลท่าชนะในนามเจ้าภาพจัดการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวั
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 13 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 มิถุนายน 2559
เทศบาลตำบลท่าชนะ ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำป
เทศบาลตำบลท่าชนะ ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำป
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 12 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 มิถุนายน 2559
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลท่าชนะ ร่วมกิจกกร
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลท่าชนะ ร่วมกิจกกร
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 18 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 มิถุนายน 2559
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 12 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 มิถุนายน 2559

งานประเพณีชักพระบก ประจำปี 2559
งานประเพณีชักพระบก ประจำปี 2559
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 14 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 พฤษภาคม 2559
บัณฑิตน้อย 2559
บัณฑิตน้อย 2559
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 13 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 เมษายน 2559
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2559
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2559
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 13 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 เมษายน 2559
เทศบาลตำบลท่าชนะต้อนรับคณะเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม
เทศบาลตำบลท่าชนะต้อนรับคณะเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 11 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 เมษายน 2559
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 16 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559

งานเลี้ยงต้อนรับปีใหม่ 2559
งานเลี้ยงต้อนรับปีใหม่ 2559
(จำนวน 32 รูป ชมแล้ว 51 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 มกราคม 2559
เทศบาลตำบลท่าชนะได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
เทศบาลตำบลท่าชนะได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 13 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 มกราคม 2559
งานพิธีถวายดอกไม้จันทน์พระศพสมเด็จ พระญาณสังวรฯ
งานพิธีถวายดอกไม้จันทน์พระศพสมเด็จ พระญาณสังวรฯ
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 12 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 มกราคม 2559
5 ธันวามหาราช ประจำปี 2558 เทศบาลตำบลท่าชนะ
5 ธันวามหาราช ประจำปี 2558 เทศบาลตำบลท่าชนะ
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 12 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 ธันวาคม 2558
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 14 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 ธันวาคม 2558

งานลอยกระทง
งานลอยกระทง
(จำนวน 28 รูป ชมแล้ว 49 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
วันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2558
วันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2558
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 15 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 ตุลาคม 2558
การสนับสนุนโครงการ สองล้อเพื่อน้อง ของขวัญเพื่อโลก
การสนับสนุนโครงการ สองล้อเพื่อน้อง ของขวัญเพื่อโลก
(จำนวน 21 รูป ชมแล้ว 14 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 กันยายน 2558
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 12 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 สิงหาคม 2558
ประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าชนะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าชนะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประ
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 12 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 สิงหาคม 2558
  <<  < [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ]  >  >>