อัลบั้มภาพ กิจกรรม วันที่ 13 ตุลาคม 2561
* อัลบั้ม *
วันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2558
วันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2558
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 28 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 ตุลาคม 2558
การสนับสนุนโครงการ สองล้อเพื่อน้อง ของขวัญเพื่อโลก
การสนับสนุนโครงการ สองล้อเพื่อน้อง ของขวัญเพื่อโลก
(จำนวน 21 รูป ชมแล้ว 24 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 กันยายน 2558
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 22 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 สิงหาคม 2558
ประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าชนะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าชนะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประ
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 21 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 สิงหาคม 2558
เทศบาลตำบลท่าชนะ ได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชิ
เทศบาลตำบลท่าชนะ ได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชิ
(จำนวน 47 รูป ชมแล้ว 77 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 สิงหาคม 2558

เทศบาลตำบลท่าชนะร่วมกิจกรรมเดินขบวนพาเหรด ในการแข่งขันกรีฑาน
เทศบาลตำบลท่าชนะร่วมกิจกรรมเดินขบวนพาเหรด ในการแข่งขันกรีฑาน
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 22 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 สิงหาคม 2558
พิธีทำบุญเปิดอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลท่าชนะ
พิธีทำบุญเปิดอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลท่าชนะ
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 24 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 สิงหาคม 2558
งานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2558
งานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2558
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 23 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 สิงหาคม 2558
รดน้ำผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2558
รดน้ำผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2558
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 24 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 เมษายน 2558
พิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนชั้นอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2558?
พิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนชั้นอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2558?
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 23 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 เมษายน 2558

วันเด็ก ปี 2558
วันเด็ก ปี 2558
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 23 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 มีนาคม 2558
 วันลอยกระทง ปี 57
วันลอยกระทง ปี 57
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 30 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 มีนาคม 2558
กิจกรรมวันปีใหม่ ประจำปี2558
กิจกรรมวันปีใหม่ ประจำปี2558
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 23 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 มีนาคม 2558
งานวันพ่อ 57 ของเทศบาลตำบลท่าชนะ?
งานวันพ่อ 57 ของเทศบาลตำบลท่าชนะ?
(จำนวน 21 รูป ชมแล้ว 23 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
วันแม่แห่งชาติ ปี 2557
วันแม่แห่งชาติ ปี 2557
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 24 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 สิงหาคม 2557

ประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าชนะ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าชนะ
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 23 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 พฤษภาคม 2557
วันพ่อ ปี 2556
วันพ่อ ปี 2556
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 23 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 พฤษภาคม 2557
วันเด็กแห่งชาติ 2557
วันเด็กแห่งชาติ 2557
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 23 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 พฤษภาคม 2557
บัณฑิตน้อย 57
บัณฑิตน้อย 57
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 23 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 พฤษภาคม 2557
รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์ 2557
รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์ 2557
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 23 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 พฤษภาคม 2557
  <<  < [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ]  >  >>