อัลบั้มภาพ ประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561
* อัลบั้ม *
เทศบาลตำบลท่าชนะ ได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชิ
เทศบาลตำบลท่าชนะ ได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชิ
(จำนวน 47 รูป ชมแล้ว 50 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 สิงหาคม 2558
เทศบาลตำบลท่าชนะร่วมกิจกรรมเดินขบวนพาเหรด ในการแข่งขันกรีฑาน
เทศบาลตำบลท่าชนะร่วมกิจกรรมเดินขบวนพาเหรด ในการแข่งขันกรีฑาน
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 12 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 สิงหาคม 2558
พิธีทำบุญเปิดอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลท่าชนะ
พิธีทำบุญเปิดอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลท่าชนะ
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 13 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 สิงหาคม 2558
งานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2558
งานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2558
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 12 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 สิงหาคม 2558
รดน้ำผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2558
รดน้ำผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2558
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 14 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 เมษายน 2558

พิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนชั้นอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2558?
พิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนชั้นอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2558?
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 13 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 เมษายน 2558
วันเด็ก ปี 2558
วันเด็ก ปี 2558
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 12 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 มีนาคม 2558
 วันลอยกระทง ปี 57
วันลอยกระทง ปี 57
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 14 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 มีนาคม 2558
กิจกรรมวันปีใหม่ ประจำปี2558
กิจกรรมวันปีใหม่ ประจำปี2558
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 12 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 มีนาคม 2558
งานวันพ่อ 57 ของเทศบาลตำบลท่าชนะ?
งานวันพ่อ 57 ของเทศบาลตำบลท่าชนะ?
(จำนวน 21 รูป ชมแล้ว 12 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558

วันแม่แห่งชาติ ปี 2557
วันแม่แห่งชาติ ปี 2557
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 14 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 สิงหาคม 2557
ประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าชนะ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าชนะ
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 12 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 พฤษภาคม 2557
วันพ่อ ปี 2556
วันพ่อ ปี 2556
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 13 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 พฤษภาคม 2557
วันเด็กแห่งชาติ 2557
วันเด็กแห่งชาติ 2557
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 13 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 พฤษภาคม 2557
บัณฑิตน้อย 57
บัณฑิตน้อย 57
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 13 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 พฤษภาคม 2557

รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์ 2557
รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์ 2557
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 13 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 พฤษภาคม 2557
ลอยกระทง ปี 2556
ลอยกระทง ปี 2556
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 13 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 พฤษภาคม 2557
ปล่อยปลา ปลูกต้นไม้ เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาศพระชนมพ
ปล่อยปลา ปลูกต้นไม้ เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาศพระชนมพ
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 16 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 กันยายน 2556
การประชุมสภาเทศบาลสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556
การประชุมสภาเทศบาลสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 13 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 กันยายน 2556
โครงการอบรมป้องกันภาวะกลุ่มเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวานแ
โครงการอบรมป้องกันภาวะกลุ่มเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวานแ
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 13 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 กันยายน 2556
  <<  < [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ]  >  >>