อัลบั้มภาพ กิจกรรม วันที่ 13 ตุลาคม 2561
* อัลบั้ม *
ลอยกระทง ปี 2556
ลอยกระทง ปี 2556
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 24 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 พฤษภาคม 2557
ปล่อยปลา ปลูกต้นไม้ เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาศพระชนมพ
ปล่อยปลา ปลูกต้นไม้ เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาศพระชนมพ
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 26 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 กันยายน 2556
การประชุมสภาเทศบาลสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556
การประชุมสภาเทศบาลสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 23 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 กันยายน 2556
โครงการอบรมป้องกันภาวะกลุ่มเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวานแ
โครงการอบรมป้องกันภาวะกลุ่มเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวานแ
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 25 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 กันยายน 2556
เฉลิมพระเกียรติเนื่องใรโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 81 พรรษา
เฉลิมพระเกียรติเนื่องใรโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 81 พรรษา
(จำนวน 34 รูป ชมแล้ว 80 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 กันยายน 2556

ต้อนรับคณะเทศบาลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธา
ต้อนรับคณะเทศบาลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธา
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 28 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 กันยายน 2556
นำเสนอผลงานวิชาการ จัดนิทรรศการและแสดงผลงาน
นำเสนอผลงานวิชาการ จัดนิทรรศการและแสดงผลงาน
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 24 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 กรกฏาคม 2556
รับโล่ห์
รับโล่ห์
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 24 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 กรกฏาคม 2556
โครงการประกวดชุมชนน่าอยู่ นำสู่เทศบาลก้าวหน้า
โครงการประกวดชุมชนน่าอยู่ นำสู่เทศบาลก้าวหน้า
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 25 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 กรกฏาคม 2556
โครงการจัดเวทีประชาคมแผนชุมชน
โครงการจัดเวทีประชาคมแผนชุมชน
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 23 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 มิถุนายน 2556

ต้อนรับคณะเทศบาลหนองฉาง
ต้อนรับคณะเทศบาลหนองฉาง
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 23 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 เมษายน 2556
ต้อนรับคณะเทศบาลตำบลวังทอง
ต้อนรับคณะเทศบาลตำบลวังทอง
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 23 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 เมษายน 2556
โครงการบัณฑิตน้อย
โครงการบัณฑิตน้อย
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 24 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 เมษายน 2556
อัศจรรย์วันวิวาห์ หน้าถ้ำใต้ภูผา สุขอุรานิรันดร
อัศจรรย์วันวิวาห์ หน้าถ้ำใต้ภูผา สุขอุรานิรันดร
(จำนวน 0 รูป ชมแล้ว 23 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
แข่งขันกีฬานักเรียนและเยาชน ประจำปี 2556
แข่งขันกีฬานักเรียนและเยาชน ประจำปี 2556
(จำนวน 34 รูป ชมแล้ว 81 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556

ตักบาตรวันปีใหม่ 2556
ตักบาตรวันปีใหม่ 2556
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 24 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556
ปีใหม่ 2556
ปีใหม่ 2556
(จำนวน 19 รูป ชมแล้ว 23 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556
วันเด็กประจำปี 2556
วันเด็กประจำปี 2556
(จำนวน 43 รูป ชมแล้ว 80 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556
พัฒนาเขาประสงค์
พัฒนาเขาประสงค์
(จำนวน 19 รูป ชมแล้ว 28 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556
ประเพณีวันลอยกระทง 2555
ประเพณีวันลอยกระทง 2555
(จำนวน 25 รูป ชมแล้ว 28 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2556
  <<  < [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ]  >  >>