Username :
Password :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
       ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 วันจันทร์ 17 กุมภาพันธ์ 2557
   
 
   

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าชนะ

สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557

วันจันทร์ ที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าชนะ

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 19 พฤษภาคม 2557