Username :
Password :
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
       ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงจำนวน ๔ คันๆ ละ ๔ วัน
   
 
    สอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงจำนวน ๔ คันๆ ละ ๔ วัน
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 01 เมษายน 2557