Username :
Password :
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
       ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสอบราคาฯ จำนวน 2 โครงการ?
   
 
   

ประกาศเทศบาลตำบลท่าชนะ

เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนราษฎร์เกษม

(สะพานนาเหรียง-ทางหลวงหมายเลข 4112) และโครงการก่อสร้างวางระบายน้ำถนนทางหลวงหมายเลข 4112 และ 4114

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 05 กุมภาพันธ์ 2557