Username :
Password :
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
       ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน ๒ โครงการ?
   
 
   

ประกาศเทศบาลตำบลท่าชนะ

เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการถมที่ดินบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลท่าชนะด้านทิศใต้

และโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและแสงสว่างสาธารณะ สายหลังโรงพัก – ประชาราษฎร์รังสรรค์

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 06 มีนาคม 2557