Username :
Password :
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
       ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 4 โครงการ?
   
 
   

ประกาศเทศบาลตำบลท่าชนะ

เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแยกจากกระจ่างวิถี – สำนักงานเกษตรอำเภอท่าชนะ ,

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแยก ธกส. – ทางสาย ,

โครงการค่าปรับผิวจราจรถนนนาเจริญและโครงการปรับปรุงถนนหน้าสถานีดับเพลิง – หน้าโรงเรียนผู้สูงอายุ

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2557