Username :
Password :
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
       ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างเหมาปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าชนะและ ปรับปรุงรั้วด้านหน้าและทิศตะวันตกศูนย์
   
 
   

เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 5/2558

การจ้างเหมาปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าชนะและ

ปรับปรุงรั้วด้านหน้าและทิศตะวันตกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าชนะ

ตามประกาศเทศบาลตำบลท่าชนะ ลงวันที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 20 เมษายน 2558