Username :
Password :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
       ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญประชุมประชาคมเพื่อเพิ่ม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
   
 
   

ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ประธานชุมชนทุกชุมชน และประชาชน ร่วมประชุมประชาคมเพื่อเพิ่ม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ในวันที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าชนะ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2560